Łuck, Ukraina

Rok 2012

Narzędzia Siemens S7, WinCC

W 2012 roku wykonaliśmy dla firmy z Ukrainy kilka projektów jednocześnie. Jednym z nich było wykonanie nowego systemu sterowania i wizualizacji agregatu hartowniczego oraz dokonanie zmian i aktualizację systemu na innych stanowiskach

SKF