Wieliczka, Polska

Rok 2010

Narzędzia GE Fanuc, InTouch 10.1, Transport pneumatyczny

Dla najstarszej funkcjonującej kopalni soli kamiennej na świecie wykonaliśmy węzeł iniekcyjny do przygotowywania mieszanin uszczelniających składający się z zbiorników magazynowych, układu dozowania i transportu solanki oraz składników suchych, a także mieszalnika w którym następuje połączenie składników. Napowietrzone surowce podawane są grawitacyjnie, z lejów zbiorników magazynowych, do dozowników celkowych. Następnie, przez płynnie regulowane za pomocą falowników, podajniki celkowe materiał trafia do systemu wagowego, który odmierza zadaną na podstawie receptury ilość surowca.

Kopalnia Soli

Dodatkowe informacje

Z każdej wagi, poprzez transporter ślimakowy, odważone ilości trafiają do mieszalnika, w którym zostają połączone z solanką. Płynna solanka dostarczana jest do węzła przy pomocy zewnętrznej sieci rurociągów, a jej ilość jest odmierzana na podstawie zarejestrowanego przepływu.

Nadzór nad procesem prowadzi sterownik GE VersaMax CPUE05, który jest połączony z komputerem PC poprzez sieć Ethernet. Wizualizację wykonano przy użyciu Wonderware InTouch w wersji 10.1. Aplikacja pozwala kontrolować pracę poszczególnych napędów np.: podajników celkowych, podajników ślimakowych czy mieszadła pionowego. Prowadzi również rejestrację kluczowych wartości oraz udostępnia ich historię w postaci wykresów.

Korzyści z wybudowania węzła: Dzięki powstaniu węzła iniekcyjnego można było wyeliminować konieczność ręcznego przygotowywania zaczynów uszczelniających w betoniarkach. Automatyczne dozowanie i mieszanie spoiwa znacząco podwyższyło wydajność wykonywania iniekcji do zamykanych komór.