Pionki, Polska

Rok 2014

Narzędzia GEIP, InTouch

Dla Instytutu Techniki Budowlanej wykonaliśmy stanowisko do badania toksyczności dymów ISO19700. Wyposażone jest w system automatycznego podawania próbki do pieca oraz profesjonalny czujnik pomiaru światła.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Dodatkowe informacje

Wieloletnia współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej owocuje do dnia dzisiejszego. W tym czasie zdążyliśmy wykonać również:

2012 - Przeniesienie automatyzacji trzech stanowisk badawczych oraz wykonaliśmy system sterowania i wizualizacji oczyszczania spalin.

2011 - Wykonaliśmy system automatycznej wentylacji hali oraz system wizualizacji i sterowania czterech pieców oraz system do badania odporności ogniowej.