Kielce, Polska

Rok 2003-2009

Narzędzia Lumel, Visual C++

Z naszym partnerem Modul-Term (Em-Term) wykonaliśmy program sterujący, stworzyliśmy wizualizację oraz stworzyliśmy system archiwizacji procesów dla pieców elektrycznych.

chemar

Dodatkowe informacje

Pumpa wzięła odpowiedzialność za projekt elektryczny, wykonanie szafy sterowniczej, stworzenie kompatybilnego systemu wizualizacji i archiwizacji wykonanych procesów, a także zajęliśmy się automatycznym systemem regulacji temperatury. W 2003 roku firma Chemar S.A. remontowała dwa piece elektryczne służące do ulepszania małych metalowych części przez obróbkę cieplną. Wykładzinę pieca, wraz z remontem mechanicznym wykonała firma Modul - Term. Całą automatykę i sterowanie procesem powierzono naszej firmie.

Piece zostały podzielone na strefy (większy na 4, mniejszy na 3). Naszym zadaniem było kontrolowanie temperatury w każdej strefie, aby odchyłka wartości mierzonej od wartości zadanej nie była większa niż 3 stopnie Celsjusza. Regulację temperatury na poszczególnych strefach realizuje siedem regulatorów LUMEL RE15, połączonych w sieć RS485. Do komunikacji z komputerem centralnym wykorzystano interfejs Modbus ASCII.

Operator, wybiera na komputerze zapamiętany program obróbki, w celu jego wykonania. Komputer centralny poprzez interfejs zapisuje do regulatorów chwilową wartość zadaną temperatury, równocześnie monitorując aktualną. Wszystkie procesy wraz z temperaturami stref i średnia temperaturą są zapisywane w bazie danych PostgreSQL (w środowisku Cygwin). Operator ma możliwość wyszukania dowolnego, wykonywanego procesu, odczytania przebiegu temperatur, czasu rozpoczęcia i zakończenia, opisu wsadu itp. W 2006 roku został zbudowany trzeci piec, który podzieliliśmy na 3 strefy regulacji oraz dołączyliśmy do istniejącego systemu.

Kolejny, czwarty piec powstał w 2009 roku. Został podzielony również na 3 strefy regulacji oraz dołączony do istniejącego systemu, który został przeniesiony na platformę PostgreSQL dla Windows.